Společnost DANEKON, s.r.o. vznikla v květnu roku 1993 a je zapsána do obchodního rejstříku - IČO 48528447. Je auditorskou společností, zapsanou v seznamu auditorských společností, který vede Komora auditorů České republiky - oprávnění číslo 204.

Úvodem bychom chtěli zdůraznit, že naši práci chápeme jako skutečnou spolupráci a nikoliv jako pouhé hledání a definování nedostatků. Smyslem našich služeb je tedy nejen identifikace chyb a zdrojů potenciálních nedostatků, ale i spolupráce při řešení těchto problematických záležitostí.

Rozsah poskytovaných služeb naší společností
  • provádění auditu roční účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky
  • daňové poradenství
  • konzultace při zpracování daňového přiznání a výroční zprávy
  • poskytování metodiky účetnictví
  • účetní konzultace
  • vypracování konsolidované účetní závěrky a konsolidované výroční zprávy
  • spolupráce při výběru informačního systému
  • zavádění vnitřního kontrolního systému

Od počátku svojí činnosti byly veškeré aktivity směřovány k poradenství v oblasti informačních soustav organizací.  V prvních letech své existence se naše společnost zabývala také dodavatelským zpracováním účetní evidence podnikatelských subjektů. Již v následujícím roce se začalo těžiště námi poskytovaných služeb přesouvat do oblasti daňového a účetního poradenství. Přirozeným vývojem, daným převážně požadavky našich stálých klientů, se stalo hlavním předmětem naší činnosti provádění účetních auditů.

Veškeré naše služby poskytujeme výhradně prostřednictvím vlastních zaměstnanců. V současné době naše společnost zaměstnává tři auditory a čtyři daňové poradce, kteří disponují oprávněním k provádění těchto činností podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Naši pracovníci tvoří tým mladých a odborně kvalifikovaných konzultantů, kteří disponují rozsáhlými teoretickými a praktickými zkušenostmi, které získali jednak působením ve státní správě a v neposlední řadě poskytováním poradenských služeb v podnikové sféře.

© 2003 Danekon, design by R-VISION